Techniniai vertimai yra išsamesnis specialiųjų vertimų, susijusių su technologinėmis temomis ir mokslinės bei techninės informacijos pritaikymu praktikoje tipas. Jie reikalauja ne tik lenkų ir lietuvių kalbų žodyno turėjimą, bet ir būdingų tam tikrai pramonei specifinių žinių.

Verta paminėti, kad turėjau galimybę versti tekstus susijusius su sakralinio objekto, o tuo pačiu ir paminklinio instrumento – vargonų konstrukcija. 

Otrzymując każde zlecenie tłumacz polsko litewski dostosowywuje terminologię do przedmiotu tłumaczenia. 


Atlieku lenkų-lietuvių ir lietuvių-lenkų vertimus šiose srityse

  • specialios techninių prietaisų ir mašinų įrengimo ir naudojimo instrukcijos, paaiškinančios naudojimo, techninės priežiūros, surinkimo ar avarinių procedūrų principą (pvz., žemės ūkio technika ir įranga),
  • prietaisų ir medžiagų, naudojamų energetikoje, kelių (pvz. asfalto technologijos), statybų (pvz. statybinių medžiagų ir gaminių naudojimo instrukcijos), telekomunikacijų, automobilių, maisto (pvz., konditerijos gaminių sudėtis ir aprašymas) instrukcijos ir daugelis kitu,
  • įsakymai ir direktyvos (teisės aktai), pvz. dėl energijos, elektros ir kasybos mašinų ir įrangos, skystojo ir kietojo kuro, IT sistemų, matavimo priemonių,
  • buitinių prietaisų aprašymai, naudojimo instrukcijos, techninės specifikacijos, techniniai reglamentai, techninės išlaidų sąmatos.

Garantuoju, kad:

  • tekstai visados bus išversti laiku,
  • vertime bus atsižvelgta į visas Kliento pastabas,
  • vertimas bus tikslus ir teisingas, be kalbos klaidų,
  • vertime bus naudojama atitinkama techninė terminologija,
  • išversto teksto formatas atitiks atlikto vertimo teksto formatą, įskaitant nuotraukas, piešinius ir kt.

Sužinokite daugiau

‣ PRAMONINIAI VERTIMAI
‣ OFICIALIŲ DOKUMENTŲ VERTIMAI
‣ SUTARČIŲ VERTIMAI
‣ LIETUVIŲ KALBA
‣ TEISINIŲ TEKSTŲ VERTIMAI