Jestem z wykształcenia prawnikiem. Oferuję Państwu wysokiej jakości usługi tłumaczeniowe w zakresie tekstów prawniczych. Z uwagi na to, że posiadam korzenie polsko-litewskie świetnie poruszam się w terminologii prawniczej zarówno polskiej oraz litewskiej. Stąd też z miłą chęcią podejmę się tłumaczenia każdego rodzaju tekstu prawniczego. Tłumacząc teksty prawnicze stosuję język hermetyczny, szczególny.


Doświadczony tłumacz polsko litewski w tłumaczeniach prawniczych

W swoim 14 letnim okresie wykonywania tłumaczeń miałam okazję tłumaczyć na rzecz m.in. organów administracji rządowej, na przykład dla organów ścigania, a także sądów powszechnych, w tym dla Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonuję wszelkiego rodzaju tłumaczenia tekstów prawniczych, na przykład, gdy chodzi o gałęzie prawa cywilnego, karnego, pracy, administracyjnego, handlowego czy gospodarczego. Tłumacząc umowy stosuję szczególną uwagę oraz ostrożność, by w jak największym stopniu oddać sens woli stron. Są to niejednokrotnie bardzo zawiłe i skomplikowane teksty.


Tłumaczenia dla zakładów ubezpieczeń

Mam doświadczenie, gdy chodzi o tłumaczenia na rzecz zakładów ubezpieczeń. W grę wchodzą zarówno polisy ubezpieczeniowe, jak również wszelka dokumentacja związana z roszczeniami o wypłatę odszkodowań.

Nie jest mi obca terminologia podatkowa. Niejednokrotnie tłumaczyłam interpretacje podatkowe wydane przez urzędy skarbowe zarówno Polski jak i Litwy.

Oferuję Państwu tłumaczenia z języka litewskiego i na litewski tekstów prawniczych w zakresie:

  • różnych umów i porozumień;
  • kodeksów, dyrektyw, przepisów ustawowych i wykonawczych;
  • certyfikatów, zaświadczeń, poświadczeń, wyciągów;
  • orzeczeń sądowych, decyzji, protokołów z rozprawy;
  • roszczeń, odpowiedzi na pozwy, odwołań, skarg kasacyjnych;
  • umów spółki, protokołów ze zgromadzeń wspólników;
  • dokumentów zamówień publicznych, ofert, reklamacji;
  • wewnętrznych dokumentów firmy;
  • dokumentów celnych i zgłoszeń;
  • polis ubezpieczeniowych, zasad, umów, dokumentów dotyczących roszczeń itp.

Zobacz również

‣ TŁUMACZENIA PRZEMYSŁOWE
‣ TŁUMACZENIA TECHNICZNE
‣ TŁUMACZENIA URZĘDOWE
‣ TŁUMACZENIA UMÓW
‣ JĘZYK LITEWSKI