Techniczne tłumaczenia stanowią bardziej szczegółowy rodzaj tłumaczeń specjalistycznych, związanych z tematyką technologiczną oraz praktycznym zastosowaniem naukowych i technicznych informacji. Wymagają one nie tylko znajomości charakterystycznego dla danej branży słownictwa, ale również konkretnej wiedzy dotyczącej wybranej dziedziny.

Warto wspomnieć, że miałam okazję tłumaczyć teksty dotyczące konstrukcji obiektu sakralnego, a zarazem monumentalnego instrumentu – organów. 

Otrzymując każde zlecenie tłumacz polsko litewski dostosowywuje terminologię do przedmiotu tłumaczenia. 


Tłumaczenia techniczne na język litewski w zakresie

  • specjalistycznych instrukcji instalacji i obsługi do urządzeń i maszyn technicznych, objaśniających zasadę wykorzystywania, konserwacji, montażu lub postępowania w sytuacjach awaryjnych (np. urządzenia i maszyny rolnicze),
  • instrukcji urządzeń i materiałów używanych w przemyśle energetycznym, drogowym (np. technologie asfaltów), budowlanym (np. instrukcje użycia materiałów i wyrobów budowlanych), telekomunikacyjnym, motoryzacyjnym, żywieniowym (np. skład i opis wyrobów cukierniczych) oraz wiele innych,
  • rozporządzeń i dyrektyw dotyczących np. maszyn i urządzeń energetycznych, elektrycznych oraz górniczych, paliw płynnych i stałych, systemów informatycznych, przyrządów pomiarowych,
  • opisów urządzeń gospodarstwa domowego, instrukcji użytkowania, specyfikacji technicznych, przepisów technicznych, kosztorysów technicznych.

Tłumaczenia techniczne z gwarancją jakości

  • tłumaczenie zostanie wykonane na czas
  • w tłumaczeniu zostaną uwzględnione wszystkie uwagi i zgłoszenia,
  • tłumaczenie będzie dokładne i poprawne, bez błędów językowych;
  • w tłumaczeniu zostaną użyte odpowiednie terminy techniczne;
  • format przetłumaczonego tekstu będzie zgodny z formatem tekstu przesyłanego do tłumaczenia, w tym zdjęć, rysunków itp.

Zobacz również

‣ TŁUMACZENIA PRZEMYSŁOWE
‣ TŁUMACZENIA URZĘDOWE
‣ TŁUMACZENIA UMÓW
‣ JĘZYK LITEWSKI
‣ TŁUMACZENIA PRAWNICZE