Polsko-litewskie tłumaczenia pisemne dokumentów urzędowych. Stanowią one szczególny rodzaj tłumaczeń prawniczych. Z uwagi na sąsiedztwo Polski i Litwy oraz istniejący między obu krajami obrót gospodarczy, istotną kategorią tłumaczeń pisemnych są tłumaczenia urzędowe.  


Tłumaczenia polsko-litewskie dokumentów w postępowaniu sądowym

Tłumacz polsko litewski dokonujący wszelkiego rodzaju tłumaczeń dokumentów w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym. Mogą to być np. wezwania do zapłaty, pozwy, odpowiedzi na pozew, wszelkiego rodzaju środki odwoławcze (odwołania, zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne itd.) oraz decyzje sądów (wyroki, postanowienia, zarządzenia itd.).

Wykonuję tłumaczenia w postępowaniu cywilnym, karnym oraz administracyjnym.

Oferuję również państwu tłumaczenia z/na język litewski rejestracji/zgłoszenia zmian dotyczących spółek oraz innych podmiotów prawnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Posiadam doświadczenie w tłumaczeniu dokumentacji prowadzonego postępowania karno-skarbowego przez organy podatkowe. Mogą to być wszelkiego rodzaju decyzje, wyjaśnienia oraz odwołania.

Z uwagi na obrót gospodarczy, bardzo często spotyka się tłumaczenia polsko-litewskie związane z postępowaniem upadłościowym. Wykonuję tłumaczenia m.in. dokumentacji dotyczącej decyzji sądów gospodarczych, przebiegu z zebrań wierzycieli, decyzji syndyka itd. 

Tłumaczenia polsko-litewskie na rzecz wszelkich Instytucji Państwowych

Zapraszam do współpracy wszelkie Instytucje Państwowe do współpracy. Posiadam doświadczenie w tłumaczeniu wymiany korespondencji, decyzji oraz protokołów z przeprowadzonych spotkań na szczeblu państwowym. 


Gwarantuję Państwu, że:

  • tłumaczenie zostanie zawsze wykonane na czas,
  • w tłumaczeniu zostaną uwzględnione wszelkie uwagi Klienta,
  • tłumaczenie będzie dokładne i poprawne, bez błędów językowych,
  • w tłumaczeniu zostaną użyte odpowiednie terminy prawnicze.

Zobacz również

‣ TŁUMACZENIA PRZEMYSŁOWE
‣ TŁUMACZENIA TECHNICZNE
‣ TŁUMACZENIA UMÓW
‣ JĘZYK LITEWSKI
‣ TŁUMACZENIA PRAWNICZE