Tłumaczenie umów jest szczególnym rodzajem tłumaczenia. Polska i Litwa są krajami sąsiedzkimi, które łączy bogata historia. Od 2004 roku, gdy oba państwa zostały członkami Unii Europejskiej, na znaczeniu nabrały stosunki gospodarcze obu krajów. 

Umowy występują zarówno w obrocie prywatnoprawnym, jak również w publicznoprawnym. Umowy dzielą się na nazwane i nienazwane. Zarówno ustawodawca polski jak i litewski przewidział, że strony mają swobodę w ukształtowaniu treści łączących je umów. Jest to zasada swobody umów.  

Wykonując tłumaczenia z/na język litewski umów wszelkiego rodzaju mam ogromną satysfakcję, że mogę się przyczynić do pogłębienia relacji gospodarczych Polski oraz Litwy. Posiadam doświadczenie w tłumaczeniu zarówno umów dla małych przedsiębiorców, jak również dla dużych przedsiębiorstw. 


Tłumaczenie kontraktów i umów

Tłumacz polsko litewski powinien mieć świadomość, że każda umowa jest inna. Nie należy się kierować typem umowy, czy jej nazwą. Konieczne jest zachowanie szczególnego umiaru oraz ostrożności przy tłumaczeniu kontraktów. Tłumacz, niezależnie, czy jest tłumaczem przysięgłym czy też wykonuje tłumaczenia niepoświadczone, ponosi ogromną odpowiedzialność, gdy chodzi o przełożenie w tłumaczeniu zamiaru i woli stron czynności prawnej, jaką jest umowa. Stąd też wykonując tłumaczenia umów z języka polskiego na język litewski oraz z języka litewskiego na polski, moim zadaniem nie jest tylko zwykłe przełożenie treści umowy, badam przede wszystkim wolę stron, która wynika z umowy. Ponadto, z uwagi na posiadane kwalifikacje adwokackie bardzo często doradzam Klientom odnośnie istniejących luk prawnych oraz wskazuję na potencjalne trudności, które mogą wyniknąć przy podpisaniu przedstawionej do tłumaczenia umowy. 


Gwarancja jakości tłumaczenia litewskiego

  • tłumaczenie umów z/na język litewski będzie odzwierciedlało zamiar i wolę stron,
  • tłumaczenie zawsze zostanie wykonane na czas,
  • w tłumaczeniu zostaną uwzględnione wszelkie uwagi Klienta,
  • tłumaczenie będzie dokładne i poprawne, bez błędów językowych,
  • w tłumaczeniu zostaną użyte odpowiednie terminy prawnicze,
  • Klient zawsze może liczyć na moją ocenę prawną przedłożonej do tłumaczenia umowy.

Zobacz również

‣ TŁUMACZENIA PRAWNICZE
‣ TŁUMACZENIA PRZEMYSŁOWE
‣ TŁUMACZENIA TECHNICZNE
‣ TŁUMACZENIA URZĘDOWE
‣ JĘZYK LITEWSKI